Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

G♥♥dmorning!


I want to press my mouth to you
like your morning coffee,
and brush my way past your lips and your tongue
like your first smoke of the day.
To tangle my way into your veins and your hair
like the caffeine and nicotine
and be come a part
of your morning ritual.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου